Bij het ter perse gaan van de website waren er geen ontevreden klanten bekend!